Obchodní společnost Kovo-group odpady s.r.o., IČ: 06913466, se sídlem Na vinobraní 3220/60, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291206  /dále jen „správce“/ je provozovatelem webových stránek www.kovo-group.cz /dále jen jako „internetové stránky“/. Pro správnou funkci internetových stránek je v některých případech nezbytné umístit na zařízení návštěvníka internetových stránek tzv. cookies soubory.

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na zařízení návštěvníka prostřednictvím kterého návštěvník k internetovým stránkám přistupuje. Díky těmto souborům si stránky po určitou dobu mohou pamatovat preference a úkony návštěvníka /např. zobrazovací preference jako jazyk nebo velikost písma apod. nebo přihlašovací údaje/. Tyto údaje pak při opakované návštěvě internetových stránek nemusí návštěvník zadávat znovu.