Výkup surovin – ceny


Papír vykupujeme od obyvatelstva, od firem i živnostníků.
Výkup papíru je stále možný v hotovosti. Na provozovně Běchovice papír NEVYKUPUJEME.

Výkup papíru ceník se řídí druhy nabízeného sběrového papíru, vykupujeme jej jak od obyvatel tak i od firem a živnostníků. Posbírejte veškerý starý papír, který doma naleznete, roztřiďte zvlášť časopisy, noviny, kartony a smíšené papíry a přijeďte s tím vším k nám. Starý papír má pro nás stále cenu, šetří naše lesy i jiné suroviny a energie. Jednotlivé druhy samostatně zvážíme a vyplatíme Vám peníze.

Výkup papíru Praha
Jistě si vzpomínáte na školami organizovaný sběr starého papíru, ale není to však minulostí, neboť mnoho škol tuto akci pořádá i nyní, protože papír, jako druhotná surovina, má svůj obrovský význam. Výkup papíru Praha je zde také pro firmy a drobné podnikatele, kteří si neví rady s množstvím kartonu, papírového obalového materiálu a lepenky. Není nic snažšího než využít našich služeb a papírový odpad, po domluvě, skladovat do námi přistavených kontejnerů, které vyvezeme do sběrného dvora. Výkup papíru Praha je tu pro Vás.

Naše společnost Kovo-group je zaměřená nejen na výkup papíru. Praha je oblast, kde disponujeme 9 výkupnami rozmístěnými po celém jejím území. Zabýváme se výkupem sběrového papíru. Výkup papíru Praha vykupuje noviny, časopisy, letáky, kancelářské tiskopisy, sešity, odřezky, skartaci, vše za jednotnou cenu . Lepenku a krabice vykupujeme pouze na provozech Čakovice, Kolbenova za cenu 0,- Kč/kg, Výkup papíru Praha a firma Kovo-group je Vám k dispozici od pondělí do pátku a na několika provozovnách i v sobotu.

Výkup papíru
Výkup papíru je důležitou pomocí při ochraně přírody, zejména našich lesů, protože primárním materiálem na jeho výrobu je buničina vyrobená ze dřeva a sekundárním může být právě sběrový papír, který se přidává například do směsi při výrobě novinového, balicího či pytlového papíru. Papír patří mezi recyklovatelné materiály. Naše společnost zajistí výkup papíru a služby s tím spojené. Sběrový papír můžete dovézt nebo si u nás objednat dopravu většího množství papíru a likvidací všech druhů papírů.


Zpětný odběr elektrozařízení, který Vám nabízíme je zárukou ekologické likvidace Vašich spotřebiču a jejich součastí do kterých patří i elekromotory a ostatní.viz ceník
Ceny lze upravovat po dohodě na základě množství, kvality a poptávky – tel. 603/429864.
Zpětný odběr – nám umožňuje Vám zaplatit v hotovosti a tím Vás motivovat k třídění elekktrozařízení.
Platba v hotovosti po převzetí elektrozařízení do místa zpětného odběru na našich provozech .

Ceny pro firmy a živnostníky pouze na základě vystavených faktur a kopie živnostenského listu.

Elektrozařízení od firem cena 0,50 Kč / kg – oddělený sběr

Snad v každé garáži či v dílně domácího kutila se najde jeden starý spálený nebo jinak nefunkční elektromotor. Mnohé z nich se doma povalují roky, protože si majitel myslí, že by se ještě někdy mohl hodit. Možná je na čase starý elektromotor odvést do výkupny surovin. Starý elektromotor je zdrojem barevných kovů a proto je zde výkup elektromotorů, kde za něj dostanete cenu dle aktuálního ceníku. Výkup elektromotorů zahrnuje velké i malé všech provedení s vinutím měděným i hliníkovým, kotvou vinutou i nakrátko, pláštěm hliníkovým i litinovým.


Zpětný odběr elekrozařízení a jejich součástí nám umožnuje zaplatit Vám v hotovosti za Vaše staré kabely od domácích elektrozařízení ,prodlužovačky elektrických rozvodů,staré rozvodné a instalační sítě i od vašich PC a jejich součásti.
Ceny lze upravovat po dohodě za základě množství, kvality a poptávky – tel. 603/429864.
Ceny pro firmy a živnostníky pouze na základě vystavených faktur a kopie živnostenského listu.

Zdá se Vám, že staré kabely z elektriky, odřezky kabelů při instalaci nové elektrické sítě a podobně jsou absolutně k ničemu? Pak se mýlíte, protože tyto kabely stále obsahují množství barevných kovů, nejčastěji se jedná o měď (Cu) a hliník (Al), na kterých můžete vydělat i Vy. Výkup kabelů provádíme jako jedna z mála firem na trhu a nabízíme za ně ceny odpovídající výtěžnosti kovu Cu kabely mix cena 15-40Kč/kg Nenechávejte si staré kabely doma, přivezte je k nám do výkupny!


Vykupujeme železo a železný odpad – konstrukce, trubky, plechy, radiatory, vany, ploty, zábradlí kuchynské spotřebiče, karoserie očištěné atd. Vykupujeme jak od obyvatelstva, tak od živnostníků a firem.
Cena se většinou stanovuje dle druhu, rozměru a množství, ceny jsou měsíčně upravovány dle poptávky na trhu.
Od 1.3.2015 platby občanům on-line ihned na provozovně po převzetí odpadů.
Ceny pro firmy a živnostníky platba na základě vystavených faktur.

Výkup železa se postará o Váš výrobní odpad jakým mohou být výseky, výstřihy, výpalky, zmetkové výrobky, třísky a špony z obrábění apod. Dále pak o demoliční stavební odpad ( části nosných ocelových konstrukcí, oken, zárubní, schodišť, betonářská ocel, …). Výkup železa zlikviduje i lidový odpad, vše nepotřebné ze železa co najdete ve sklepě, garáži, půdě, na chatě či chalupě ( zábradlí, nádobí,…). Vykupujeme veškerý železný odpad v jakémkoliv množství. Železný odpad musí být zbavený nečistot. Železo je získáváno ze železné rudy, která se vyskytuje v přírodě v hojném množství. Technologická výroba je však náročná na energetické zdroje, těžba železné rudy navíc silně zatěžuje životní prostředí. Proto je důležitá recyklace železného odpadu. Sběrna kovů vykupuje jak železo samotné tak jeho sloučeniny. Železo má všestranné využití jak při výrobě slitin tak i pro výrobu většiny základních technických prostředků používaných člověkem. Sběrem železného odpadu pomáháte přírodě s recyklací. Výkup železa provádíme v jakémkoli množství a za nejvyšší ceny .V přírodě se minerály železa vyskytují velmi hojně a železo se z nich získává redukcí ve vysoké peci. Zpracováním železných odpadů dochází ke značnému šetření přírodních surovin, energie a životního prostředí. Vzhledem k celosvětové, neustále rostoucí poptávce po kovových materiálech nabývá železná odpad a jeho recyklace na stále větším významu. Nevíte, co se starým železem? Není nic jednoduššího, než železný odpad přivézt k nám a my už si ním poradíme. Vykoupený železný odpad prodáváme oprávněným osobám. Výkup železa Praha – provádíme výkup železa v jakémkoli množství a tým pracovníků, v našich provozovnách, se snaží poskytovat služby v oblasti výkupu železného šrotu a železa a druhotných surovin tak, aby byly pro naše zákazníky co nejvýhodnější. Železný odpad vykupujeme jak od jednotlivců, firem, živnostníků i velkých výrobních podniků. Výše uvedený železný odpad vykupujeme bez omezení, přepravte ho k nám do sběrných surovin nebo (po dohodě) pro Vás Kovo-group, výkup železa Praha, zajistí přistavení kontejneru.


Od firem na fakturu na základě podkladu pro fakturaci vystaveném po převzetí katalyzátoru.

Výkup katalyzátorů není jednoduchou záležitostí, protože cena katalyzátorů se určuje dle obsahu platiny, rhodia a paladia. Tyto prvky jsou v katalyzátorech poměrově různě zastoupené. Ocenění katalyzátoru vyžaduje mnoha zkušeností. Naše firma vykupuje katalyzátory jak kompletní tak i poškozené. Ceny jednotlivých katalyzátorů jsou aktualizovány v závislosti na cenách vzácných kovů na světových burzách. Ceny pro výkup katalyzátorů jsou tedy poměrně hodně vysoké a proto se vyplatí katalyzátory donést do naší výkupny.


Baterie jsou vykupovány ve zpětném odběru.
Platba za AKU baterie je v HOTOVOSTI a tím Vás motivuje k odevzdání AKU baterií do místa zpětného odběru na našich provozovnách.
Ceny pro firmy a živnostníky pouze na základě vystavených faktur a kopie živnostenského listu.

Výkup na všech provozech viz. provozovny
Výkup autobaterií Vám umožňuje udělat dobrou věc pro ochranu životního prostředí. Nevyhazujte proto starou nepotřebnou autobaterii do přírody. Platný Zákon o odpadech řadí autobaterie mezi odpady nebezpečné, což podléhá přísným výkupním a skladovým podmínkám. Tyto podmínky musí splňovat i místo zpětného odběru. Výkup autobaterií nelze pojmout jako zanedbatelnou službu. Autobaterie obsahují elektrolyt, gelové náplně, louh, olověné autobaterie s kyselinou i bez a další nebezpečné látky, které jsou běžnou součástí autobaterií. Přijďte s ní k nám.


Výkup na provozovnách Čakovice, Měcholupy, Běchovice a Modřany viz. provozovny

Výkup palet vás zbaví nejen starostí s nepoužívanými paletami, ale ještě na tom vyděláte. Není nač váhat, využijte této služby co nejdřív. Náš výkup palet se zaměřuje na EUR palety. Řídí se jakostními normami pro evropskou dřevěnou paletu a českou jakostní normou. Je velká škoda, když pro nepotřebné palety není žádné využití. Výkup palet je pro Vás tím nejlepším řešením jednou pro vždy. Kontaktujte nás a budete mít po problému, získáte volné prostory i hotové finanční prostředky

O firmě

KOVO-GROUP ODPADY s.r.o.  se zabývá výkupem železa a barevných kovů, papíru a elektro šrotu. Likvidací kovových odpadů naše společnost funguje na našem trhu již 25let.
Naše společnost se postupně rozšířila na 9 provozoven rozmístěných po Praze, což vedlo ke zlepšení služeb zákazníkům a zefektivnění svozů materiálu.

Disponujeme vlastní kontejnerovou dopravou s hydraulickou rukou. Na všech provozovnách jsou umístěny digitální nájezdové váhy  a váhy určené pro výkup barevných kovů. Naší snahou je nabídnout zákazníkům nejvyšší možné výkupní ceny což je zajištěno odborně zaškoleným a vstřícným personálem.

…dále spolupracujeme s firmou KOVOFLEX ve Velké Bíteši, výroba a prodej hydraulických hadic. Novinky a informace o legislativních změnách zákonů o výkupu surovin lze nalézt na: svds.cz
Na všech našich sběrnách jsou od 1.1.2015 místa odděleného sběru a zpětného odběru skupiny REMA. Veškeré kontakty na naší firmu lze nalézt v sekci provozovny a kontakty.

Jsme členem SVDS – seskupení těch nejlepších firem v segmentu výkupu a zpracování druhotných surovin..

Naše služby

Výkup železa, barevných kovů, papíru, kabelů, elektromotorů, palet a katalyzátorů. Doprava Avia kontejner, MAN hydraulická ruka, kontejner Abroll.
Provádíme likvidace ocelových konstrukcí ve spolupráci s profesionálními firmami. Zajišťujeme výkup kovového odpadu z výrobních závodů včetně přistavení kontejneru a naložení materiálu hydraulickou rukou. Ceník jednotlivých druhů barevných kovů aktualizujeme dle stavu LME burzy a poptávky našich odběratelů.
Vykupujeme ELEKTROŠROT – tištěné spoje, počítače, adaptéry a jiné elektrozařízení ve zpětném odběru.

UPOZORNĚNÍ:

Od firem a živnostníků neodebíráme velká chladící zařízení průmyslového charakteru.

Nevykupujeme železo a barevné kovy v případě podezření trestné činnosti.

Velkoobchodní ceny Provoz Měcholupy pro firmy

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ – odtah vozidla zdarma!!!
Jsme držiteli oprávnění pro nakládání s autovraky, číslo našeho povolení je: MHMP_1726327/OCP-VIII/R-448/2015, číslo naší provozovny: CZA01126, Praha 9 Štěrboholy, ulice Nedokončená.

Novelizace zákona 56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel povinnost provést tzv. ekologickou likvidaci takového vozidla.

Nakládání s odpady upravuje 185/2001 Sb.o odpadech.
Zdarma vystavíme protokol o ekologické likvidaci vašeho vozidla, který je potřebný pro vyřazení vozu z evidence motorových vozidel.

K likvidaci vozidla musí být přiložen velký a malý technický průkaz. Majitel nemusí být fyzicky přítomen, stačí plná moc (nemusí být úředně ověřená). Vozidlo musí být kompletní.

Kontaktujte nás na telefonním čísle: 731 900 284

Provozovny

VŠECHNY PROVOZOVNY JSOU OTEVŘENY!!

VYJÍMKY:

DNE 17.5. BUDE PROVOZOVNA ZÁBĚHLICE OTEVŘENA POUZE 8:00-13:00!

Praha 4 Záběhlice

Výkupna surovin Záběhlice

Praha 4, ul. Chodovská
IČZ: CZA 00457
Tel: 606 558 341
Email: zabehlice@kovo-group.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

ZIMNÍ ČAS od 30.10.-19.3.

Po-Čt: 8:00 – 16:30
Pá: 8:00 – 14:00

LETNÍ ČAS od 20.3.-29.10.

Po-Čt: 8:00 – 17:00
Pá: 8:00 – 15:00

DNE 17.5. BUDE PROVOZOVNA OTEVŘENA POUZE 8:00-13:00!

Praha 9 Kolbenova

Výkupna surovin Kolbenova

Praha 9 Kolbenova
IČZ: CZA 00992
Tel: 736 186 096
Email: kolbenova@kovo-group.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

ZIMNÍ A LETNÍ ČAS

Po-Čt: 8:00 – 16:30

Pá: 8:00-14:00
So: 9:00 – 12:00

Praha 9 Čakovice

Výkupna surovin Čakovice

Praha 9 Čakovice, ul. Kostelecká
IČZ: CZA 00155
Tel: 603 481 110
Email: cakovice@kovo-group.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

ZIMNÍ ČAS od 30.10.-19.3.

Po-Čt: 8:00 – 16:00

Pá: 8:00 – 14:00
So: 9:00 – 12:00

LETNÍ ČAS od 20.3.-29.10.

Po-Čt: 8:00 – 16:30

Pá: 8:00 – 14:00
So: 9:00 – 12:00

Praha 11 Modřany

Výkupna surovin Modřany

Praha 11 Modřany, ul. U Soutoku
IČZ: CZA 00194
Tel.: 607 569 643
Email: modrany@kovo-group.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

ZIMNÍ ČAS od 30.10.-19.3.

Po-Čt: 8:00 – 16:00

Pá: 8:00 – 14:00
So: 9:00 – 12:00

LETNÍ ČAS od 20.3.-29.10.

Po-Čt: 8:00 – 16:30

Pá: 8:00 – 14:00
So: 9:00 – 12:00

Praha 11 Písnice

Výkupna surovin Písnice

Praha 11 Písnice, ul. Pramenná
IČZ: CZA 00166
Tel: 728 771 584
Email: pisnice@kovo-group.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

ZIMNÍ ČAS od 30.10.-19.3.

Po-Čt: 8:00 – 16:00

Pá: 8:00-16:00

LETNÍ ČAS od 20.3.-29.10.

Po-Čt: 8:00 – 17:00

Pá: 8:00-16:00

Praha Kyje Štěrboholy

Výkupna surovin Kyje

Kyje, ul. Nedokončená
IČZ: CZA 00588
Tel: 731 900 284
Email: kyje@kovo-group.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

ZIMNÍ A LETNÍ ČAS

Po – Čt: 8:00 – 17:00
Pá: 8:00 – 14:00

Dolní Měcholupy

Výkupna surovin Měcholupy

Dolní Měcholupy, ul. Za zastávkou 3
IČZ: CZA 00461
Tel: 721 860 687
Email: mecholupy@kovo-group.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

ZIMNÍ A LETNÍ ČAS

Po – Čt: 8:00 – 16:30
Pá: 8:00 – 14:00

Praha Běchovice

Výkupna surovin Běchovice

Běchovice, ul. Českobrodská 537
IČZ: CZA 00154
Tel: 725 566 344
Email: bechovice@kovo-group.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

ZIMNÍ ČAS a LETNÍ ČAS

Po: 8:00 – 16:00
Út: 8:00 – 16:00
St: 8:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 16:00
Pá: 8:00 – 14:00
So: 8:00 – 11:00

Praha Horoměřice

Výkupna surovin Horoměřice

Horoměřice, ul. Velvarská 23
IČZ: CZJ 00549
Tel: 732 435 264
Email: horomerice@kovo-group.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

Po: 8:00 – 16:30
Út: 8:00 – 17:00
St: 8:00 – 16:30
Čt: 8:00 – 17:00
Pá: 8:00 – 15:00

Velká Bíteš

Výkupna surovin Velká Bíteš

Velká Bíteš, ul. Pod Spravedlností 701
IČZ: CZJ 00143
Email: velkabites@kovo-group.cz

Tel: 603 429 864
web: www.vykup-bites.cz

Souhlas k provozování zařízení

Provozní doba:

Po – Čt: 8:00 – 16:30
Pá: 8:00 – 14:00

Rema

kovo group recyklace odvoz zelezo barevne kovy vykup surovin osvědčení REMA
kovo group recyklace odvoz zelezo barevne kovy vykup surovin recyklace

Kontakt

KOVO-GROUP ODPADY s.r.o.

Sídlo firmy

Na Vinobraní 3220/60
106 00 Praha-10
IČO: 06913466
DIČ: CZ06913466

Spisová značka: C 291206 vedená u Městského soudu v Praze
,zapsáno 1. března 2018

Kontaktní osoba:

Obchodní zástupce: Jan Šafránek: +420 603 429 864

Korespondenční adresa

Za zastávkou 3
109 00 Praha-Dolní Měcholupy

E-maily: jan.safranek@kovo-group.cz
fakturace@kovo-group.cz

Info o fakturách, dodacích listech, váženkách, podkladech o fakturaci a platbách:

Po – Pá 10:00 – 16:00
Karolína Hlavičková
tel.:  +420 732 327 793
E-mail: fakturace@kovo-group.cz

Info o materiálu, cenách a dopravě:

Jan Šafránek

tel.: +420 603 429 864

Spolupracujeme s

kovo group odpady kovo flex    kovo group odpady return oil

Recyklace

Recyklace je proces přeměny odpadních materiálů na nové materiály a předměty. Jedná se o alternativu k „konvenční“ likvidaci odpadu, která může ušetřit materiál a snížit emise skleníkových plynů. Recyklace může zabránit plýtvání potenciálně užitečnými materiály a snížit spotřebu čerstvých surovin, a tím snížit: spotřebu energie, znečištění vzduchu (ze spalování) a znečištění vody (ze skládkování).

Recyklace

Recyklace je klíčovou součástí moderního snižování odpadu a je třetí součástí hierarchie odpadů „Omezit, znovu použít a recyklovat“. [1] [2] Cílem recyklace je tedy udržitelnost životního prostředí nahrazením vstupů surovin do a přesměrováním výstupů z hospodářského systému [3].

Recyklace

Existují některé normy ISO týkající se recyklace, jako je ISO 15270: 2008 pro plastový odpad a ISO 14001: 2015 pro řízení environmentálního řízení recyklační praxe.

Recyklovatelné materiály zahrnují mnoho druhů skla, papíru, lepenky, kovu, plastu, pneumatik, textilu, baterií a elektroniky. Kompostování nebo jiné opětovné použití biologicky rozložitelného odpadu – například potravinového nebo zahradního odpadu – je také jednou z forem recyklace [4]. Materiály, které mají být recyklovány, jsou buď dodávány do domácího recyklačního střediska nebo vyzvedávány z popelnic, poté tříděny, čištěny a přepracovány na nové materiály určené pro výrobu nových produktů.

Recyklace

Recyklace byla běžnou praxí pro většinu lidské historie, se zaznamenanými obhájci již od Platóna ve čtvrtém století před naším letopočtem. V období, kdy byly zdroje vzácné a těžko dostupné, archeologické studie starých skládek ukazují méně domácí odpad (jako je popel, rozbité nástroje a hrnčířská hlína) – což znamená, že bez nového materiálu bylo recyklováno více odpadu [6].

Recyklace

Recyklace

Recyklace

Nápojové láhve byly recyklovány vratným vkladem u některých výrobců nápojů ve Velké Británii a Irsku kolem roku 1800, zejména u Schweppes. [12] Ve Švédsku byl zaveden oficiální recyklační systém s vratnými depozity pro láhve v roce 1884 a hliníkové plechovky na nápoje v roce 1982; zákon vedl k míře recyklace nápojových obalů v závislosti na typu na 84–99 procentech a skleněnou láhev lze v průměru plnit více než 20krát. [13]

Recyklace

Recyklace (nebo „záchrana“, jak bylo tehdy známo) byla pro vlády během druhé světové války hlavním problémem. Finanční omezení a významný nedostatek materiálu kvůli válečnému úsilí způsobily, že země musely znovu použít zboží a recyklovat materiály [15]. Tento nedostatek zdrojů způsobený světovými válkami a jinými takovými událostmi, které mění svět, velmi podporoval recyklaci. [16] Válečné boje si vyžádaly většinu dostupných materiálních zdrojů, takže pro civilní obyvatelstvo zůstalo jen málo. [15] Pro většinu domácností bylo nezbytné recyklovat jejich odpad, protože recyklace nabídla další zdroj materiálů, který lidem umožnil co nejlépe využít to, co jim bylo k dispozici. Recyklace domácích materiálů znamenala více zdrojů pro válečné úsilí a lepší šanci na vítězství. [15] Masivní vládní propagační kampaně, jako je Národní záchranná kampaň v Británii a Kampaň za záchranu za vítězství ve Spojených státech, se uskutečnily na domácí frontě v každém bojovném národě a naléhaly na občany, aby darovali kov, papír, hadry a gumu

Recyklace

V 70. letech došlo k výrazným investicím do recyklace v důsledku rostoucích nákladů na energii. [17] Recyklace hliníku spotřebuje pouze 5% energie potřebné k výrobě panny; sklo, papír a jiné kovy mají při použití recyklovaných surovin méně dramatické, ale velmi významné úspory energie [18].

Recyklace

Ačkoli spotřební elektronika takový jako televize byla populární od dvacátých lét, jejich recyklace byla téměř neslýchaná dokud ne brzy 1991. [19] První systém recyklace elektronického odpadu byl zaveden ve Švýcarsku, počínaje sběrem starých chladniček, ale postupně se rozšiřoval tak, aby pokrýval všechna zařízení. [20] Po zavedení těchto systémů nemělo mnoho zemí kapacitu k tomu, aby se vypořádaly s pouhým množstvím elektroodpadu, který vyprodukovaly, nebo s jeho nebezpečím.

Recyklace

Konečným nařízením vlády o zvýšení poptávky je označování recyklovaných výrobků. Pokud jsou výrobci povinni označit své obaly množstvím recyklovaného materiálu ve výrobku (včetně obalu), jsou spotřebitelé lépe schopni se vzdělávat. Spotřebitelé s dostatečnou kupní silou pak mohou zvolit ekologičtější možnosti, přimět výrobce ke zvýšení množství recyklovaného materiálu ve svých výrobcích a nepřímo zvýšit poptávku. Standardizované recyklační označování může mít také pozitivní vliv na dodávku recyklovaných látek, pokud označení zahrnuje informace o tom, jak a kde lze produkt recyklovat.

Recyklace

https://recyklace.cz

https://cs.wikipedia.org/wiki/recyklace

https://www.trideniodpadu.cz/recyklace